Ymchwil

Mae ymchwil yn rhan bwysig o waith STORIEL fel amgueddfa. Mae’n hollbwysig er mwyn gofalu am y casgliadau a meithrin gwybodaeth am wahanol bynciau.

Rydym yn gwneud gwaith curadurol ac yn ymateb i ymholiadau bob dydd. Rydym hefyd yn cychwyn prosiectau a grantiau newydd , mewn partneriaeth â Phrifysgolion a sefydliadau eraill gan amlaf. Yn ogystal, rydym yn cynnig cyngor a chymorth os oes modd i bobl sy’n dymuno ymchwilio i’n casgliadau. Dylai unigolion sy’n dymuno ymchwilio i’r casgliadau gysylltu â’r Swyddog Casgliadau i holi am gael eu gweld.

Prosiectau Ymchwil Cyfredol

Amgueddfa Hapus

AHRC Offerynnau Cerdd Mecsicanaidd

Prosiectau Ymchwil Blaenorol

Prosiect Doliau Cymreig

ESRC – Merched Hynod

ESRC – Galar